”Riskerar skada förtroendet för branschen” | Byggföretagen

”Riskerar skada förtroendet för branschen”

TV4:s Kalla fakta uppmärksammar i ett program som sänds måndagen den 31 januari ett utbildningsföretag där byggelever uppges fått betyg på kurser de aldrig gått.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Om detta stämmer är det oerhört allvarligt. Det skadar inte bara eleverna som gått i skolan och de beställare som kan råka illa ut när dessa elever kommer ut i yrkeslivet. Det riskerar också att skada förtroendet för branschen som helhet, säger Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen.

Nedan hittar du Elin Keberts tre tips till dig som ska välja utbildning eller upphandla utbildning.

Tre tips för att välja utbildning:

Oavsett om det är en gymnasie-, vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning så kan det vara svårt att välja vilken skola du ska söka till. Här är tre tips.

1. Hur ser branschsamverkan ut? Finns det relevanta företag som vill anställa just från denna utbildning?

2. Hur ser undervisningen ut? Var sker utbildningen? Kommer du få träna moment i skolans lokaler? Finns det lärare att tillgång som kan mura/lägga golv m m och kan hjälpa dig med moment

3. Hur har det gått för tidigare elever? Bästa betyget är studerande som gått ut och fått jobb – då pratar de gott om din utbildning och ökar chanserna att du får jobb.

Tre tips för att upphandla byggutbildning (för dig som jobbar inom kommun):

1. Hur ser branschsamverkan ut? Har utbildningsanordnare nära relation med företag?

2. Hur ser lärartillgången ut? Har de rätt kompetens? Den som lär ut behöver inte bara ha pedagogisk kompetens de behöver ha relevanta uppdaterade branschkunskaper t ex mot våtrum, heta arbeten, arbete på väg m m.

3. Hur ser tillgång på praktikplatser ut? En bra utbildning har ett system för att ordna praktikplatser åt sina studerande.

Ta kontakt med Byggföretagen vi finns på 27 orter, representerar 3800 företag där 64% tycker att just personer med gymnasial yrkesutbildning är svårast att hitta.