BKMA adderar verktyg för kvalitetsmätning i byggprojekt, PQi | Byggföretagen

BKMA adderar verktyg för kvalitetsmätning i byggprojekt, PQi

Verksamhetsledningssystemet Byggföretagen KMA (BKMA) tecknar avtal med Binosight för att ge BKMA-anslutna företag ett verktyg för att kunna mäta kvalitet i projekt och skapa underlag för utveckling och förbättringar.

Publicerad:

Den i särklass största framgångsfaktorn för ett företag i byggbranschen handlar om att ha god lönsamhet och ta kontrollen över företagets utveckling. Genom en BKMA Certifiering skapas nu möjligheten tillsammans med Binosight/PQi att skapa ännu bättre projekt som en helhetslösning. Verktyget finns tillgängligt under tidig vår 2022.

Byggfel, skador och brister kostar både samhället och företagen stora summor varje år. Detta vill vi vara med och ändra på. Enligt Byggherrarna så saknar sju av tio byggherrar idag mått/nyckeltal för att mäta och följa kvalitet i projektverksamheten.

-Vi är mycket nöjda med att vi genom detta samarbete kan erbjuda våra BKMA-kunder ett unikt verktyg för kvalitetsmätning. Det stärker ytterligare vår certifieringstjänst, bidrar till en positiv branschutveckling och det kommer att hjälpa våra kunder och Byggföretagens medlemsföretag att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva på marknaden, säger Claes Thunblad, chef Affärsutveckling på Byggföretagen.

Det finns många anledningar till att välja ett företag som är certifierat enligt BKMA Certifiering. Certifikat utfärdas av ett externt oberoende certifieringsorgan som genom revision kontrollerar att det anslutna företaget efterlever alla högt uppsatta krav och rutiner som certifieringsreglerna omfattar inom KMA-området.

-För våra BKMA-anslutna företag ska det vara svårt att göra fel, men lätt att göra rätt. Ett fungerande verksamhetsledningssystem, som beskriver hur, var och varför är en garant för en hållbar, sund och säker företagsutveckling, säger Lennart Andersson, projektledare BKMA.