Byggföretagen välkomnar regeringsinitiativ mot kriminalitet i byggbranschen | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar regeringsinitiativ mot kriminalitet i byggbranschen

Bostadsminister Johan Danielsson meddelade i dag att regeringen tar beslut om att inrätta sju regionala center mot arbetslivskriminalitet, samt att myndighetssamverkan ska utökas för att slå tillbaka mot fusk och oegentligheter, bland annat inom byggbranschen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Vi ser detta som ytterligare ett viktigt steg för att skapa en sund konkurrens i byggbranschen. Att få bort oseriösa aktörer från branschen, och att styra affärerna till de schyssta byggföretagen, är en ödesfråga för att kunna bygga Sverige bättre. Vi hoppas att en tydligare lokal och regional förankring av det myndighetsgemensamma arbetet kan bidra till detta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Samtidigt menar Byggföretagen att det är det viktigt att den breda myndighetssamverkan som startade upp 2018 också får ökade ekonomiska resurser, vilket inte ingår i regeringens beslut om regionala center. För att nå effektivitet och resultat i det myndighetsgemensamma arbetet måste också den långdragna frågan om lättnader i sekretesslagstiftningen lösas.

– Myndigheternas och Byggföretagens samverkan är nödvändig för att motverka arbetlivsskriminalitet. Men utan att tillföra resurser och utan ändringar i sekretesslagstiftningen så bakbinds våra statliga myndigheter och effektiviteten och handlingskraften i arbetet för sund konkurrens motverkas, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen föreslår nu att Fair Play Bygg, som startades av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm redan 2016, ska ses som en förebild för regeringens regionala center. Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra den vidare till rätt myndighet.

– Arbetsmarknadens parter har i brist på samverkan och informationsutbyte mellan myndigheterna tagit ett stort ansvar för att mota tillbaka de kriminella aktörerna i byggbranschen. När nu regeringen har ambition att stärka myndigheternas möjligheter att agera mot arbetslivskriminalitet så kan Fair Play Bygg vara en förbild och en erfarenhet att bygga vidare på, säger Catharina Elmsäter-Svärd.