Byggföretagens yttrande om arbetskraftsexploatering | Byggföretagen

Bygg­företagens yttrande om arbetskraftsexploatering

Byggföretagen är positiva till att regeringen vill ta krafttag mot den illegala arbetskraftsexploateringen. Däremot får åtgärderna inte ske på bekostnad av laglig invandring.

Publicerad:

Byggföretagen är positiva till att regeringen vill ta krafttag mot arbetskraftsexploatering.

– Våra medlemsföretag behöver kunna rekrytera utländsk arbetskraft för att tillgodose kompetensförsörjningen i bygg- och anläggningsbranschen, säger Siri Hallberg Björklund, expert inom kompetensförsörjning hos Byggföretagen.

Behövs mer statistik

Byggföretagen efterfrågar mer konkret statistik, och en tydligare kartläggning, av hur utbredd problematiken kring exploatering av utländsk arbetskraft är.

– Vi föreslår även att benämningen ”goda arbetsvillkor” innebär att man enbart beviljar tillstånd till AKI för de som ska arbeta hos kollektivavtalsanslutna företag, säger Siri Hallberg Björklund.

Byggföretagens yttrande över remissen SOU 2021:88, ”Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering”, lämnades in till justitiedepartementet i mitten av februari.

Här kan du läsa hela Byggföretagens yttrande