Nytt HR-nätverk i väst | Byggföretagen

Nytt HR-nätverk i väst

Nu startas ett HR-nätverk i väst. Syftet är att skapa ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter kring såväl arbetsrättsliga frågor som hur man attraherar och behåller duktiga medarbetare inom byggbranschen.

Publicerad:

Under tisdagen samlades ett femtontal personer från medlemsföretag i Göteborgsregionen för att samtala och nätverka med branschkollegor inom HR. På agendan stod frågor som attraktion, rekrytering och diskriminering.

– Vi ser ett stort behov av ett nätverk som fokuserar på branschspecifika utmaningar inom HR, exempelvis frågor kring rekrytering, jämställdhet och mångfald men också arbetsrättsliga frågor, säger Siri Åhlmans, arbetsrättsjurist på Byggföretagen i väst.

Ola Gustafsson, HR- och kommunikationschef på Tommy Byggare, var på plats.

En utmaning i branschen är kompetensförsörjningen – hur arbetar ni med detta?

– Vi måste bredda rekryteringen och få mer mångfald, men även rekrytera från andra branscher. För oss är samarbetet med gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet viktigt. Vi har haft projekt där vi tagit emot ensamkommande flyktingar på praktik, och flera har sedan börjat jobba hos oss. Vi satsar även mycket på att kompetensutveckla våra anställda. Det blir en attraktionskraft.

Ola Gustafsson, HR- och kommunikationschef på Tommy Byggare

Louise Åhlmans, HR-specialist på Veidekke, tyckte det var härligt att få träffas och nätverka igen.

Hur får man en välkomnande och inkluderande arbetsplats?

– Genom att aktivt arbeta mot de fördomar som finns, och att det finns en nolltolerans mot diskriminering ute på arbetsplatserna. Det behövs en stark signal från ledningen, och att cheferna får konkreta verktyg för att kunna arbeta med detta.

Louise Åhlmans, HR-specialist på Veidekke

Nu vill vi bli fler i nätverket! Nästa träff blir den 12 maj – arbetar du inom HR och vill vara med? Kontakta Ann-Sofie Lind eller Siri Åhlmans på Byggföretagen i väst.

Kontakt

Ann-Sofie Lind

Företagsrådgivare kompetensförsörjning

Tel: +46 31 708 41 06

ann-sofie.lind@byggforetagen.se

Siri Åhlmans

Arbetsrättsjurist och chef arbetsgivarfrågor

Tel: +46 31 708 41 19

siri.ahlmans@byggforetagen.se