Positiva signaler om minskat skattefusk i byggbranschen | Byggföretagen

Positiva signaler om minskat skattefusk i byggbranschen

Skatteverkets årliga attitydundersökning visar att allt färre företag anser att det finns stora möjligheter att fuska med skatten.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson Agrén, skattejurist, Byggföretagen.

Enligt Skatteverket instämmer endast sju procent av företagen i att man har rätt att chansa i deklarationen mellan vilka kostnader som ska räknas till företaget och vilka kostnader som är privata. Bygg- och anläggning tillhör branscherna inom vilka det går att se en förbättring sedan 2020.

– Det är mycket glädjande att attityderna kring vissa typer av skattefusk förbättrats signifikant. Allt fler bygg- och anläggningsföretag inser vikten av att konkurrera på rätt sätt. Nu arbetar vi vidare för att fler företag ska kunna konkurrera på schyssta villkor, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Färre uppger att man känner till fusk

Bland privatpersoner uppgav 16 procent att de känner någon som jobbar svart – mot 26 procent för fem år sedan. Bland företagare angav sex procent att de personligen känner företagare som skattefuskar, jämfört med nio procent för fem år sedan.

– ROT-avdraget har gjort det mindre lönsamt att köpa svarta tjänster, säger Sofie Wilhelmsson.

Undersökningen, som mäter attityder till skattesystemet, folkbokföringen och fusk samt uppfattningen om Skatteverkets verksamhet, har gjorts 2021 av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Skatteverket.

Läs mer på Skatteverkets hemsida