Taxonomikraven utvärderade mot svensk lagstiftning och standarder | Byggföretagen

Taxonomikraven utvärderade mot svensk lagstiftning och standarder

Byggföretagens taxonominätverk har låtit utarbeta en utvärdering av hur aktiviteterna i taxonomins mål 1 och 2, klimatpåverkan och klimatanpassning, förhåller sig till svensk lagstiftning och standarder.

Publicerad:

– EU:s taxonomi ger upphov till många frågetecken hos våra medlemsföretag just nu. Hur ska kriterierna användas och vad förväntas av företagen? säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Hjälpmedel inför hållbarhetsrapportering

Rapporten är ett hjälpmedel för företag som själva ska hållbarhetsrapportera – eller som ska leverera underlag till kund som ska rapportera. Den kan också användas för utvärdering och prioritering av åtgärder så att resurser kan läggas på att förbättra aktiviteter som inte redan uppfyller ställda krav.

– Utredningen redovisas i form av en Excel-bok med genomgång, utvärdering och kommentarer som i första hand är tänkt att användas av företag som ska hållbarhetsrapportera. I projekt där frågor uppstår om hur olika aktiviteter förhåller sig till taxonomins krav kan listorna användas som grund för utvärdering, säger Marianne Hedberg.

Utredningen har utförts av Tyréns AB.

Här hittar du utredningen