Vill du utveckla byggbranschen? | Byggföretagen

Vill du utveckla byggbranschen?

Är du intresserad av att utveckla bygg-, anläggnings- och innovationsbranschen? Är du anställd på ett av Byggföretagens medlemsföretag? Nu söker vi dig som vill ta plats i ett utskott hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), få en överblick över utvecklingsinitiativ och samtidigt skapa nätverk inom branschen.

Publicerad:

Nu söker vi dig som vill dra ditt strå till stacken

Stämmer detta in på dig eller någon kollega? Hör av dig med en intresseanmälan inkluderande en kort CV till Lars Redtzer, chef Branschutveckling, Byggföretagen, alternativt ring på 072-538 02 10.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är Bygg- och installationsbranschens gemensamma fond för att främja utvecklingen av branschen. Projekt som beviljas bidrag handlar ytterst om att möta kunders krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och hållbarhet är några viktiga nyckelord.

Prövningar av ansökningar sker i utskott som är sammansatta av utvecklings-/innovationsmotiverade medarbetare från branschen. Kandidater till utskotten måste vara anställda på ett medlemsföretag i Byggföretagen. Arbetsuppgifterna i utskotten består i att pröva ansökningar och slutrapporter. Utskotten möts 5-6 ggr/år. På varje utskottsmöte behandlas cirka 10 st ansökningar och slutrapporter.

Läs mer om vad du kan få bidrag för