Byggföretagen i Bryssel för samtal om råvaror och arbetsmarknad | Byggföretagen

Bygg­företagen i Bryssel för samtal om råvaror och arbetsmarknad

Hallå där! Carina Utterström Mace, sakkunnig på Byggföretagen, som i veckan bland annat träffade EU-kommissionären Ylva Johanssons kabinett.

Publicerad:

Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

 Vem träffade ni?

– Tillsammans med våra ledamöter i EU-utskottet träffade vi bland andra EU-kommissionären Ylva Johanssons kabinett, parlamentarikern Emma Wiesner (C) samt representanter från Europafacket och kommissionen gällande arbetsmarknadsfrågorna.

Vilka frågor lyfte Byggföretagen?

– Vi berättade om cementkrisen som inte är över, att en tryggad råvaruförsörjning är central för ett hållbart samhällsbyggande och hur leveranskedjorna påverkas till följd av det säkerhetspolitiska läget. EU har en viktig roll att spela i att skapa ett hållbart industriellt ekosystem för byggsektorn. Det är inget alternativ att importera klimatskadlig cement.

Vi lyfte även behovet av arbetskraftsinvandring – och berättade hur samtliga förslag på förhandlingsbordet rörande EU:s arbetsmarknadsfrågor riskerar att slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen.

 Vad händer framöver inom EU:s institutioner som är viktigt att känna till?

– Just nu pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för hur byggsektorn ska stå bättre rustade för vad framtiden har att ge. Arbetet har sin grund i EU:s uppdaterade industristrategi, vars mål bland annat är att påskynda den gröna och digitala omställningen samt minska EU:s strategiska beroenden.

Strategin ligger helt i linje med våra nationella prioriteringar – men helhetstänket och kopplingen till investeringar i fossilfri energi saknas.