Guide till Safe Construction Training för dig som har byggarbetsmiljösamordningsansvaret | Byggföretagen

Guide till Safe Construction Training för dig som har byggarbetsmiljösamordningsansvaret

Safe Construction Training är Byggföretagens obligatoriska säkerhetsutbildning. Här hittar du en enkel guide för vad som gäller för dig som har samordningsansvaret (BAS-p/u).

Publicerad:

  1. Samtliga personer som är verksamma på byggarbetsplatser i byggproduktion eller med produktionsrelaterade uppgifter vid Byggföretagens medlemsföretag, eller är verksamma på en byggarbetsplats där ett medlemsföretag har samordningsansvar, ska ha genomfört utbildningen och ha godkänt testresultat för Safe Construction Training. Kravet gäller alltså när Byggföretagens medlemsföretag har arbetsgivar- och/eller samordningsansvar.
  2. Alla som omfattas av kravet på att bära ett ID06-kort, måste också ha ett godkänt testresultat som kan avläsas via ID06 kompetensdatabas. Medlemsföretaget ansvarar för att deras personal genomfört utbildningen och för att kontrollera att andra som är verksamma på arbetsplatsen har godkänt testresultat.
  3. Eftersom utbildningen är obligatorisk för att vara verksam på byggarbetsplatsen så måste den som samordnar arbetsmiljön se till att UE har genomfört den. Det kan krävas vid upphandlingen, eller genom att den krävs via arbetsmiljöplanen.
  4. Man kan redan i förfrågningsunderlag och avtal se till att de som anlitas har genomfört utbildningen Om AB 04 eller ABT 06 gäller kan kravet ställas i administrativa föreskrifter under AFC.14 respektive AFD.14. (se exempel 1 nedan)
  5. Det är möjligt att skriva in i arbetsmiljöplanens ordnings- och skyddsregler att Safe Construction Training är obligatorisk på arbetsplatsen. (se exempel 2 nedan)

Exempel 1

Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska utföra arbete inom arbetsområdet ska ha genomgått online-utbildningen Safe Construction Training. Resultatet från utbildningen ska, vid tidpunkten för arbetets utförande, vara godkänt och giltigt. Entreprenören svarar för att egen personal uppfyller kravet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör och leverantör avtala om motsvarande skyldighet för denne. Kravet gäller inte personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.

Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt utbildningsbevis via ID06 kompetensdatabas. Utbildningen finns på www.buc.se. Den är gratis och öppen för alla. Uppskattad tidsåtgång är ca. två timmar.

Exempel 2

Safe Construction Training
Alla personer som är verksamma på denna arbetsplats ska ha genomfört utbildningen Safe Construction Training och ha godkänt testresultat från utbildningen. Intyg på detta ska kunna uppvisas för BAS-U via ID06 kompetensdatabas. Samma kriterier gäller för Safe Construction Training som för ID06. Detta innebär till exempel att även städpersonal och besiktningsmän som är verksamma på byggarbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen och kunna uppvisa godkänt testresultat, medan till exempel en person som befinner sig på arbetsplatsen under kortare tid och som då enbart lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel på särskilt angiven plats, inte behöver ha genomgått utbildningen. Kravet gäller inte heller för till exempel en studiebesökare, beställarrepresentant eller mäklare som ledsagas vid ett besök på arbetsplatsen för att se hur bygget fortskrider.