”Jag är stolt över att vara arbetsgivare” | Byggföretagen

”Jag är stolt över att vara arbetsgivare”

Anders Lindgren är grundare av bolagen AR Bygg och Umehem. Med utveckling som sin starkaste drivkraft har han gjort sig känd som en pionjär inom träbyggande, särskilt när det gäller påbyggnader.

Publicerad:

Anders Lindgren, grundare och delägare av AR Bygg, Umehem samt AR-T Arkitekter & Ingenjörer. Fotograf: Malin Grönborg

Anders Lindgren inledde karriären som snickare och arbetsledare på Skanska. Som 22-åring grundade han bolaget AR Bygg i Umeå 1986. Efterhand utvecklades verksamheten till att även bygga och utveckla egna fastigheter. Dessa fastigheter är idag samlade i bolaget Umehem, som förvaltar 80.000 kvadratmeter bostäder och kommersiella lokaler. Nyligen utökades koncernen med AR-T Arkitekter & Ingenjörer som framförallt arbetar med detaljplaner och bygglov.

– Vi utvecklar både nya och befintliga fastigheter med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning, säger Anders Lindgren.

Hur mår bygg- och fastighetsmarknaden i Umeå?

­– Vi har haft en fin utveckling med tillväxt under lång tid. Nu visar marknaden tecken på överhettning, vilket i kombination med stigande materialpriser ökar risken för en rejäl konjunkturnedgång.

Anders har gjort sig känd som en pionjär inom träbyggande, inte minst när det gäller påbyggnader på befintliga fastigheter. AR Bygg har även uppfört nya hus med upp till sju våningar helt i trä. 2018 nominerades deras projekt Audumbla 8, en påbyggnad med två våningar i trä, till Årets bygge av tidningen Byggindustrin. Det för övrigt samma fastighet där Byggföretagen har sitt Umeå-kontor.

Hur föddes ditt intresse för träbyggande?

– Vi har byggt ett stort antal ladugårdar och där föddes idén att även använda trä till påbyggnader för bostäder och kontor. Träets låga vikt är en stor fördel som innebär att man kan bygga flera nya våningar ovanpå en befintlig byggnad, utan att behöva göra stom- och grundförstärkningar. Det går också snabbt att montera materialet.

Vilka är dina drivkrafter?

– För mig är resan till målet mer motiverande än själva målet i sig. Jag strävar hela tiden efter att utvecklas och komma vidare. Trots att jag har arbetat 35 år i branschen lär jag mig fortfarande något nytt varje dag. Jag är också stolt över att vara arbetsgivare, totalt är vi 41 personer anställda i koncernen och det är roligare att göra saker tillsammans.

Faktaruta
Anders Lindgren, grundare och delägare av AR Bygg, Umehem samt AR-T Arkitekter & Ingenjörer
Född: 1964
Utbildning: Byggprogrammet med påbyggnad inom matte, fysik, kemi, språk
Familj: Gift och fem barn
Bor: Flarken, norr om Umeå
Intressen: Fotboll, motion, skog och natur
Läs mer: https://www.umehem.se