Nu är Byggföretagen miljödiplomerade | Byggföretagen

Nu är Bygg­företagen miljödiplomerade

Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, med en klimatneutral bransch senast 2045. Som ett led i detta arbete har Byggföretagen miljödiplomerats enligt standarden Svensk Miljöbas.

Publicerad:

– Det handlar om att minska vår egen verksamhets negativa klimatpåverkan. Byggföretagen har skrivit under branschens gemensamma färdplan där ett av målen är att kartlägga sina utsläpp och sätta mål för att minska dem. Men det handlar också om hur vi genom vårt uppdrag kan påverka miljön i positiv riktning genom stöttning till våra medlemmar i deras miljö- och hållbarhetsarbete, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Miljödiplomeringen innebär att ett miljöledningssystem införts som ett verktyg för att systematisera och effektivisera miljöarbetet.

– Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Systematiken i miljöledningssystemet ska fungera som ett stöd på vägen i arbetet mot denna för hela samhället otroligt viktiga vision, säger Ellinor Avsan från Sustema AB som utfärdat miljödiplomeringen.

För att bli miljödiplomerade har en miljöutredning genomförts för att kartlägga verksamhetens klimatpåverkan. Därefter har en miljöpolicy och miljömål upprättats. Byggföretagens medarbetare har även gått en obligatorisk utbildning inom grundläggande miljökunskap.

– Det har varit ett omfattande och roligt arbete. Vi kommer på ett ännu bättre sätt kunna stötta och ge råd till våra medlemsföretag. Nu ser vi fram emot en spännande fortsatt resa för en hållbar utveckling, avslutar Anna Lönn Lundbäck.

Det här innebär miljödiplomeringen

  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete