Ny energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan | Byggföretagen

Ny energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Ett gemensamt energiklassningssystem av byggbodar har tagits fram som ett led i att minska byggbranschens klimatpåverkan. Bodar med energimärkning införs under första halvåret av 2022 och redan nu kan kriterierna användas vid upphandling av bodetableringar.

Publicerad:

Tidigare har alla leverantörer haft egna klassificeringssystem, vilket gjort det svårt att veta hur mycket energi olika byggbodar egentligen förbrukar. Därför startades ett projekt inom nätverket LÅGAN för att ta fram en standard för hur bodar ska energiklassificeras.

– Energiklassningen blir ett verktyg för våra medlemsföretag att enklare kunna ställa krav, jämföra och upphandla energieffektiva byggbodar och bodetableringar, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen i väst och programledare för LÅGAN.

Minskad energianvändning i byggproduktionen är ett viktigt steg mot klimatneutralitet i branschen.

– Att använda energieffektiva byggbodar är ett bra sätt att minska sin energianvändning och därmed sin klimatpåverkan.

Kriterier för energiklassning

Frågor och svar

Projektets slutrapport

Bakom projektet står Byggföretagen tillsammans med Peab, Lambertsson, JM, NCC Sverige, Skanska Rental, Ramirent, Cramo/Swedish Rental och CIT Energy Management. Projektgruppen leddes av Peab och CIT Energy Management.