Så arbetar Byggföretagen och myndigheterna mot arbetslivskriminalitet | Byggföretagen

Så arbetar Bygg­företagen och myndigheterna mot arbetslivskriminalitet

Sedan 2018 samverkar åtta olika myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Som en del av uppdraget ingår samråd med arbetsmarknadens parter. Carin Hansdotter, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen, berättar mer om resultatet av arbetet och hur medlemsföretagen kan göra sin röst hörd.

Publicerad:

Vilket resultat har mötena gett så här långt?

-I den grupp jag ingår har vi tydliggjort kontaktvägarna till de olika myndigheterna och klargjort vilka kontrollfunktioner och möjligheter respektive organisation har att hjälpa till i arbetet att motverka arbetslivskriminalitet. Olika myndigheter har bjudits in för att vi ska kunna ställa frågor direkt till dem och diskutera förbättringsåtgärder, säger Carin Hansdotter, bransch- och föreningsansvarig för Örebro och Värmland på Byggföretagen.

Vad kan ett medlemsföretag göra om man vill lyfta något till samverkansgruppen?

-Ta kontakt med bransch- och föreningsansvarig i den lokala byggföreningen och be att den som representerar Byggföretagen tar med sig frågan till nästa möte. I den region jag tillhör välkomnas inkomna frågor, säger Carin Hansdotter.

Det senaste regeringsuppdraget gäller för åren 2022 och 2023. Skatteverket är sammankallande till regionala samrådsmöten och Byggföretagen har representanter i alla samrådsgrupper runt om i landet. 

De åtta myndigheterna som samverkar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.