Så skyddar du din IT-miljö | Byggföretagen

Så skyddar du din IT-miljö

Säkerhetsläget gör det viktigt att vara källkritisk, skapa sig en god bild över risker och sårbarheter samt att öka fokus på cybersäkerhet. I Teknikföretagens cybersäkerhetsguide hittar ni grundläggande tips och råd.

Publicerad:

De fem viktigaste åtgärderna enligt Teknikföretagen.

  1. Installera/uppdatera virusskydd och brandväggar
  2. Kontrollera att er utrustning kopplas upp på ett säkert sätt
  3. Lösenordsskydda, med starka lösenord, utrustning och information
  4. Ta fram riktlinjer för företaget och personalen
  5. Identifiera företagskritisk information, var den lagras och att ni gör regelbunden back-up

Alla råden från Teknikföretagen hittar ni här.