Tre avgörande initiativ för ett klimatsmart samhällsbyggande | Byggföretagen

Tre avgörande initiativ för ett klimatsmart samhällsbyggande

Idag presenterar Klimatpolitiska rådet sin nya rapport. Budskapet är glasklart. - Dagens politik räcker inte för att nå Sveriges klimatmål, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Bygg- och anläggningsbranschen står i dag för cirka 20% av Sveriges totala utsläpp. Samtidigt finns en färdplan för fossilfri konkurrenskraft som ska ta branschen till netto-noll senast 2045.

– Vi har ett ansvar för att samhällsbyggandet med hundratusentals nya bostäder, utbyggd infrastruktur och fler offentliga lokaler sker i linje med klimatmålen, säger Emma Bonnevier.

 

För att klimatomställningen ska accelerera i linje med Klimatpolitiska rådets rekommendationer vill Byggföretagen:

  • Politiken behöver kliva fram. Bara regeringen har mandat att se till så att klimatperspektivet genomsyrar industripolitiken och näringspolitiken på ett långsiktigt hållbart och stabilt sätt. Att göra samhällsbygget mer beroende av råvaror från länder som varken respekterar mänskliga rättigheter eller har högt uppsatta miljö- och klimatmål är inte rätt väg att gå.
  • Ställ rätt krav. Kraven på klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framför allt beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre utsträckning än idag ställa klimatkrav i alla sina upphandlingar.
  • Satsa på renoveringar. Renoveringsbehovet i det svenska fastighetsbeståndet är alarmerande. Enbart inom miljonprogrammet är läget akut för 300 000 bostäder. I stora delar av nuvarande bestånd kan hela 50% energieffektivisering åstadkommas genom renovering. Då kan vi samtidigt säkerställa att bostäderna blir robusta mot värmeböljor och andra klimatkriser.