Underentreprenör och bemanning – hur fungerar det? | Byggföretagen

Underentreprenör och bemanning – hur fungerar det?

Hur gör jag för att på rätt sätt anlita en underentreprenör, och hur fungerar det med bemanning? Lön- och avtalskoordinator Niklas Skändlagård, Byggföretagen i väst, bjuder in till webbinarium i mars.

Publicerad:

Niklas Skändlagård är lön- och avtalskoordinator på Byggföretagen i väst.

Vad är viktigt att tänka på när man anlitar underentreprenör?

Det är viktigt att företaget man anlitar har kollektivavtal. Helst genom medlemskap i Byggföretagen, eller genom ett hängavtal med Byggnads.

Vad är skillnaden mellan underentreprenör och bemanning?

En underentreprenör har ett väl avskilt arbete, exempelvis egen arbetsledning, eget material och egna maskiner. Bemanning är däremot ren arbetskraft som hyrs in per timme där den som hyr in står för arbetsledning och annat.

Inhyrning och inlåning, hur fungerar det?

Inhyrning är en bemanning, alltså en tjänst som erbjuds av företag med en affärsidé att hyra ut personal. Inlåning å andra sidan är när ett byggföretag lånar ut personal tillfälligt till ett annat byggföretag. Inhyrning och inlåning regleras av två helt olika regelverk, och dessa kommer vi gå igenom närmare under webbinaret.

Anmäl dig till webbinariet och få koll på hur det fungerar med både underentreprenör och bemanning.