Åtgärder för ökat återbruk presenteras för riksdagen | Byggföretagen

Åtgärder för ökat återbruk presenteras för riksdagen

För att återbruk i byggsektorn ska kunna växlas upp behöver ett flertal hinder i lagstiftning och regelverk undanröjas. Byggföretagen i väst presenterar nu åtgärder till nationella beslutsfattare.

Publicerad:

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen och återbruk är ett sätt att minska dessa, men praktiska hinder försvårar idag en större systematik och storskalighet.

– För att arbetet med återbruk ska kunna växlas upp och bidra till den nödvändiga klimatomställningen behöver bland annat lagstiftning och regelverk ses över, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst.

Därför presenterar nu Byggföretagen i väst tillsammans med Johanneberg Science Park en rad åtgärder för ökat återbruk för Sveriges riksdag. De handlar bland annat om att tillåta flexibilitet i Plan- och Bygglagen samt Boverkets Byggregler för att möta aktuell tillgång på återbrukade produkter.

Läs åtgärderna i sin helhet.

Medverkar gör även Västra Götalandsregionen, Skanska, Castellum och Bengt Dahlgren.