Byggföretagen har frågat 1 000 unga om deras bostadsdrömmar | Byggföretagen

Bygg­företagen har frågat 1 000 unga om deras bostadsdrömmar

Unga vuxna har en pessimistisk syn på bostadsmarknaden. Trots att så många som sju av tio 18-29-åringar bosparar tror endast en av fyra att man kommer att bo bättre vid 30-års ålder än vad deras föräldrar gjorde.

Publicerad:

Underlätta bosparande är ett sätt att lösa byggkrisen.

– Bostadsbristen upplevs som den största samhällsutmaningen efter psykisk ohälsa. Ungas förtroende för bostadspolitiken är med rätta lågt, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Högt sparande

Byggföretagens undersökning visar 36 procent av 18-29-åringarna bosparar mer än 3 000 kr i månaden – en siffra som har ökat under tid.

– Unga vuxna tar generellt sett ett mycket stort ansvar för sin framtida boendesituation. Ändå blir trösklarna in till både den ägda och hyrda bostadsmarknaden högre och högre, säger Anna Broman

Bostadsbrist hindrar från jobb och studier

Enligt undersökningen är det inte ovanligt att avstå från jobb och studier, eller att stanna kvar i ett så kallat ”Thedéenförhållande”, på grund av bristen på bostäder.

– Två av tio 18-29-åringar uppger att svårigheten att hitta en bostad påverkar möjligheten att förändra sin familjesituation. Nästan lika många uppger att bostadsbristen påverkar jobb- och studieval, säger Anna Broman.

Villadrömmen lever

Undersökningen visar också att unga vuxnas bostadsdrömmar domineras av det ägda boendet. Även bland de som i dag hyr sitt boende vill majoriteten i framtiden äga.

– Villadrömmen lever i hög utsträckning. På 10 års sikt uppger 74 procent av 18-29-åringarna att man vill bo i villa. Andelen villor av det totala bostadsbyggandet har dock minskat över tid. Det gör drömmen svårare att nå – särskilt med tanke på högt ställda krav på kontantinsats och inkomstnivå för att få ett bolån, säger Anna Broman.

Politikens möjligheter

Den utsatta positionen för unga vuxna på bostadsmarknaden avspeglas också i förtroendet för bostadspolitiken. Drygt hälften anser inte att partierna tar hänsyn till ungas behov och 55 procent kan inte säga vilket parti som har bäst bostadspolitik.

– Det finns ett stort utrymme för politiker att ta initiativet gällande bostadssituationen för unga. Fem av tio uppger till exempel att ett förslag på subventionerat bosparande, alltså att genom avdrag göra det billigare med ett särskilt bosparande för unga, skulle påverka viljan att rösta på partiet bakom förslaget, säger Anna Broman.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Byggföretagen. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur och på vilket sätt som unga vuxna etablerar sig på bostadsmarknaden.

Nedan kan du ta del av hela undersökningen: