Byggföretagen om Cementas nya tillståndsansökan | Byggföretagen

Bygg­företagen om Cementas nya tillståndsansökan

Cementa ansöker nu om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats, skriver Cementa i ett pressmeddelande.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är positiv till att en ny ansökan är inlämnad – men betonar att cementkrisen inte är över.

– Hela byggbranschen är på ett eller annat sätt beroende av cement. Nu måste alla agera skyndsamt för att säkra fortsatt svensk kalkbrytning, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Vårbudget utan cementkris

Tidigare i april släppte Byggföretagen sin senaste konjunkturprognos i vilken BNP-tillväxten spås dämpas till blygsamma 0,3 procent 2023 till följd av cementbrist. Prognosen kan jämföras med regeringens – som räknar med 1,8 procents tillväxt nästa år.

– Det är noterbart att finansminister Mikael Damberg inte nämnde cementbrist som ett hot mot ekonomin och sysselsättningen under tisdagens pressträff om vårbudgeten, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Tillfälligt tillstånd

Tillverkningen i Slite står för omkring 75 procent av den cement som används i Sverige. Utan den kan inte tre av fyra bostäder byggstartas, enligt en konsekvensanalys som Byggföretagen gjorde förra året.

– Sverige riskerar fortfarande ett omfattande byggstopp, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det var den 6 juli 2021 om Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Det befintliga tillståndet löpte ut den 31 oktober. I dag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022.

Här kan du läsa Cementas pressmeddelande

Här kan du läsa mer om Byggföretagens prognoser