Byggföretagen presenterar ny konjunkturprognos den 7 april | Byggföretagen

Bygg­företagen presenterar ny konjunkturprognos den 7 april

Hallå där! Johan Deremar, prognosansvarig, som i dagarna arbetar med att ta fram Byggföretagens nya konjunkturrapport.

Publicerad:

Johan Deremar, prognosansvarig, Byggföretagen.

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi. Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. 

Hur är tendensen i konjunkturen just nu?

Utgångsläget från årsskiftet 2021/2022 är att det är god fart inom bostadsbyggandet. Samtidigt gör skenande materialpriser, kraftigt stigande inflation och kriget i Ukraina, tillsammans med en annalkande cementkris, framtidsbilden komplex och osäker .

Vilket datum kommer konjunkturrapporten vara färdig?

Rapporten publiceras torsdagen den 7 april. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa om läget för byggmarknaden framöver.