Byggföretagen välkomnar rimligare bolåneregler för unga vuxna | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar rimligare bolåneregler för unga vuxna

Utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har nu lämnats över till till bostadsministern. Byggföretagens ser positivt på föreslagna reformer.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Kreditrestriktionerna i form av krav på 15 procents kontantinsats och höga amorteringskrav har ställt orimliga krav på såväl ungas sparande som inkomstnivåer. Utredningen bekräftar bilden att det behövs politiska åtgärder för att sänka trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

400 000 personer får en rimligare sparandetid

Utredningen föreslår att ett bolån upp till 95 % av bostadens marknadsvärde. Det är bolåneaktören som ger ut startlånet med bostaden som säkerhet – med en statlig garanti. Startlånet ska amorteras först med en amorteringstid som blir mellan fyra och sex år. Förstagångsköparens behov av kontantinsats bedöms minska med två tredjedelar och att detta ger cirka 400 000 personer en rimligare sparandetid.

– I praktiken ser startlånet ut att vara en höjning av bolånetaket – med en statlig garanti som säkerställer konsumentskyddet. Det är positivt att det är bolånebanken som ska hantera startlånet och att utgångspunkten är en vanlig kreditprövning. Förslaget är välkommet och kommer att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden för många unga – inte minst i starka arbetsmarknadsregioner, säger Anna Broman.

Regeringen skickar nu ut utredningens förslag på remiss.