Fossilfritt i fokus vid bygget av förskolan Hoppet | Byggföretagen

Fossilfritt i fokus vid bygget av förskolan Hoppet

När förskolan Hoppet i Göteborg skulle byggas var det med ambitionen om Sveriges första fossilfria byggprojekt. ”Man måste våga testa något nytt” säger Tomas Samuelsson, vd på RA Bygg.

Publicerad:

Förskolan Hoppet. Bild: RA Bygg.

– ­­Att vi har lärt oss tänka i nya banor och gå ifrån det traditionella byggandet ser vi som en konkurrensfördel framöver, säger Tomas Samuelsson, vd RA Bygg.

Vad är viktigt att tänka på när man vill bygga så fossilfritt som möjligt?

– Att projekteringen tar tid, och att man behöver ha med sig hela ledet, det vill säga materialtillverkare, underentreprenörer och projektörer. Det är också viktigt att ha rätt bemanning på projektet, till exempel krävdes det mycket administration för att kunna genomföra viktiga uppföljningar.

Har du något tips till andra som vill bygga med minskad klimatpåverkan?

– Hitta en beställare som är intresserad av hållbarhetsarbete och ett ökat miljötänk. Ifrågasätt materialval och kom med alternativa förslag till kunden. Det är viktigt att tänka annorlunda i projekteringen – fastna inte i gamla vanor utan testa något nytt, då kommer ni att lyckas.

Genom att så långt som möjligt bygga med fossilfria material och metoder har man vid bygget av förskolan Hoppet minskat sina utsläpp med 70 procent jämfört med ett traditionellt byggprojekt. Projektet har fått stor uppmärksamhet över hela landet och vann Årets bygge 2022 i kategorin Samhällsfastighet.