Kartläggning av utsläpp – nyckel till minskad klimatpåverkan | Byggföretagen

Kartläggning av utsläpp – nyckel till minskad klimatpåverkan

Genom klimatberäkning har medlemsföretaget Golvkedjan fått kunskap om hur mycket koldioxid verksamheten släpper ut, och på så sätt kunnat vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Publicerad:

Bild: Golvkedjan.

För en golventreprenör är det i huvudsak de egna transporterna som är den största utsläppsboven, det vill säga transport av montörer och material från egna lokaler till arbetsplatsen.

– När vi insåg det startade vi projektet ”Golvkedjans fossilfria fordonsflotta”. Och det har gett gott resultat. Idag använder 30 procent av Golvkedjans cirka 1 500 servicebilar fossilfria drivmedel, berättar Lisa Jackson, hållbarhetschef på Golvkedjan.

Genom att beräkna utsläppen, sätta tydliga mål och sedan vidta åtgärder för att minska utsläppen har Golvkedjan kunnat minska sin totala klimatpåverkan.

– Min bedömning är att vi halverar vår klimatpåverkan inom 2–3 år, trots att vi årligen blivit duktigare på att addera nya indata för att mer precist beräkna vår klimatpåverkan. Nu beräknar vi till exempel hotellövernattningar och taxiresor, det gjorde vi inte från början.

Kom igång med att beräkna och kartlägga er verksamhets utsläpp – använd Byggföretagens vägledning och verktyg.

Se vägledning och verktyg här.