Klimat i fokus på Skaraborgs Byggbranschdag | Byggföretagen

Klimat i fokus på Skaraborgs Byggbranschdag

Skaraborgs byggförening bjuder in till Byggbranschdag 12 maj. ”Vi lär oss hur byggherren och entreprenören kan jobba tillsammans för att nå klimatmålen” säger Maria Skoog, bransch- och föreningsansvarig.

Publicerad:

Maria Skoog är bransch- och föreningsansvarig i Skaraborg.

Varför ska man delta på Byggbranschdagen?

På Byggbranschdagen samlas representanter från alla delar av branschen – från beställare till utförare. I år är klimat i fokus och vi lär oss mer om bygg- och anläggningssektorns färdplan och hur vi når våra klimatmål. Vad behöver byggherren respektive entreprenören göra i arbetet mot klimatneutralitet, och hur arbetar vi tillsammans?

Varför fokus på klimat och färdplan?

Klimatomställningen sker nu och efter år 2045 kommer svenska myndigheter inte att tillåta klimatpåverkan från några industrier eller verksamheter. Därför måste också bygg- och anläggningsbranschen ställa om för fortsatt lönsamma affärer. Det kommer bli en konkurrensfördel framöver.

Anmäl dig till Byggbranschdagen 12 maj.