Kvinnligt nätverk startar i Göteborg | Byggföretagen

Kvinnligt nätverk startar i Göteborg

Efter en paus till följd av pandemin är nu det kvinnliga nätverket i Göteborg igång igen. ”Nätverket är en viktig mötesplats för kvinnor i branschen” säger Ann-Sofie Lind, rådgivare kompetensförsörjning i väst.

Publicerad:

Vilka kan vara med och varför ska man vara med?

Nätverket riktar sig till kvinnor i ledande befattningar eller specialistbefattningar på våra medlemsföretag i Göteborgsregionen och Södra Älvsborg. Du får en chans att utvidga ditt eget nätverk och bli en del av andras. Dessutom arrangeras nätverksträffarna med både inspirerande och informerande inslag i form av föredrag, workshops, med mera.

Varför är det viktigt med ett kvinnligt nätverk?

Vi behöver mötesplatser där kvinnor på våra medlemsföretag kan träffas för att samtala med varandra, vidga sina kontaktytor och utbyta erfarenheter. För att vara en attraktiv bransch behöver vi bli en mer jämställd bransch, framför allt för att göra ungdomar nyfikna på att jobba med bygg.

Är du intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta Ann-Sofie Lind.

Kontakt

Ann-Sofie Lind

Företagsrådgivare kompetensförsörjning

Tel: +46 31 708 41 06

ann-sofie.lind@byggforetagen.se