Ny utbildning underlättar personalarbetet | Byggföretagen

Ny utbildning underlättar personalarbetet

Nu lanserar Byggbranschens utbildningscenter (BUC) utbildningen ”Rätt på bygget – Byggavtalet”. Utbildningen vänder sig till den som vill ha en bred inblick i Byggavtalet, få bättre kunskap och större förståelse i hur man ska tolka avtalet.

Publicerad:

-Det är jättekul att vi nu kan erbjuda våra medlemmar den här utbildningen. Förutom att medlemmen får en översikt av Byggavtalet lär de sig även att navigera i Byggföretagens Arbetsgivarguide, som är ett verktyg för arbetsgivarfrågor. Det ska vara lätt att göra rätt i personal- och avtalsfrågor, säger Jennifer Svedin, projektledare digital verksamhetsutveckling på Byggföretagen.

Responsen från deltagarna har så här långt varit väldigt positiv. ”Bra övergripande utbildning med möjlighet till frågestund”, ”mycket lärorikt och risken att göra fel framledes minskar” och ”man får bättre kunskap och förståelse om hur man ska tolka Byggavtalet” lyder omdömet från tre av deltagarna.

Kommande utbildningstillfällen

10 maj, Örebro

8 september, Göteborg

13 september, Uppsala

16 september, Distans

13 oktober, Stockholm

18 oktober, Jönköping

20 oktober, Distans

15 november, Stockholm

17 november, Norrköping

23 november, Distans

Läs mer om utbildningen och anmäl dig