BKMA ansluter sig till ny branschstandard för att mäta projektkvalitet | Byggföretagen

BKMA ansluter sig till ny branschstandard för att mäta projektkvalitet

Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA gör nu gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till PQi. Målet är en branschgemensam plattform för mätning och systematiskt kvalitetsarbete i byggprojekt.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

– Branschen är van att styra på tid, kostnad och innehåll. Detta är dock bara ett resultat av hur projekten fungerar. Ska vi öka vår förmåga att leverera projekten i tid och inom budget är det de underliggande processerna vi behöver mäta och förbättra. Entreprenörer och beställare behöver arbeta tillsammans för att förbättra våra projekt. Därför gör nu Byggföretagen gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till PQi. Målet är en branschgemensam plattform för mätning och systematiskt kvalitetsarbete i byggprojekt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

PQi, eller Project Quality Index, är resultatet av sex års utvecklingsarbete som Binosight AB har drivit tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna. PQi är en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt. Tjänsten har nu öppnats upp så att byggentreprenörer kan mäta sina projekt på samma sätt som byggherrar. Byggföretagen har tecknat avtal med Binosight för sina medlemmar. PQi kommer även att bli tillgängligt för de entreprenörer som är anslutna till Byggföretagens kvalitetsledningssystem BKMA.

Byggherrarnas vd Tommy Lenberg välkomnar samarbetet.

– Vi är väldigt glada över att även Byggföretagen ansluter sig till PQi. Branschen står inför stora utmaningar. Det är inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Ovanpå det har byggprojekten kostnader för kvalitetsbrister på runt 100 miljarder årligen. Detta är givetvis inte hållbart. Alla känner till problemen med kvalitetsbristkostnader, men ingen part känner att man kan lösa dem ensam. Det duger inte längre att peka på att ansvaret är ”någon annans”. Ansvaret är vårt gemensamma – beställare, entreprenörer och konsulter. Det är i våra projekt felen uppstår och ingen annan kommer att lösa det åt oss, säger Tommy Lenberg.

Läs hela pressmeddelandet