Bygg- och anläggningssektorn rapporterar om färdplansarbetet | Byggföretagen

Bygg- och anläggnings­sektorn rapporterar om färdplansarbetet

Nu lämnas årets rapportering från Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn över till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Fossilfritt Sverige ber varje år aktörerna engagerade i färdplanen att rapportera framsteg och identifierade utmaningar. Årets rapporter visar att aktörer investerar i elektrifiering, fossilfria fordon och klimatförbättrad betong för att komma vidare i sin klimatomställning. Boverkets krav på klimatdeklaration har också skapat en tydlig kompetensutveckling.

– Det händer mycket i sektorn just nu! Rapporteringen är ett tillfälle att dela med sig erfarenheter till andra som är med i färdplanen. Rapporteringen fungerar också som en självutvärdering – för att se att man håller sig till den plan som sattes upp när man valde att gå med i Färdplanen, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Klimatomställningsstöd och planerade seminarier

Majoriteten av de svarande har satt verksamhetsmål i linje med färdplanen – till exempel halverade klimatutsläpp till 2030. Men endast en av fem har hittills sökt offentligt klimatomställningsstöd.

– Man kan ta del av resultatet på flera sätt. Första tillfället är på ett gemensamt seminarium den 8 september för alla som undertecknat färdplanen. Ett annat sätt att ta del av resultaten är att delta i Fossilfritt Sveriges resultatkonferens i oktober. Då presenteras resultatet från alla 22 färdplaner, säger Anna Lönn Lundbäck.   

Rapporteringen från aktörerna i de 22 färdplanerna är ett de viktigaste underlagen för Fossilfritt Sverige – som överlämnar dessa till regeringen som en grund för det fortsatta klimatarbetet.

Här kan du läsa mer om Fossilfritt Sverige

Här kan du läsa mer om bygg- och anläggningssektorns rapportering