Byggföretagen värvar projektledare för klimatomställning | Byggföretagen

Bygg­företagen värvar projektledare för klimatomställning

År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningsbranschen ställer om. Nu stärker Byggföretagen sitt arbete med att uppnå en klimatneutral bransch genom att värva en projektledare för klimatomställning.

Publicerad:

Åsa Lindell, projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

I augusti börjar Åsa Lindell som projektledare för klimatomställning på Byggföretagen. Hon kommer närmast från Älvstranden Utveckling AB där hon idag arbetar med hållbarhetsfrågor. Dessförinnan har hon arbetat på bland annat NCC och Skanska, och är utbildad civilingenjör inom miljöteknik.

– Genom att anställa Åsa lägger vi nu ett ännu större fokus på den viktiga klimatfrågan och därigenom ökar vi takten mot en klimatneutral bransch, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

I sin roll kommer Åsa att arbeta med den fortsatta implementeringen av branschens gemensamma färdplan – ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bransch. I rollen ingår även att stötta medlemsföretag i deras klimatarbete.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en viktig roll i Sveriges klimatomställning. Inte bara när det gäller branschens eget arbete med att ställa om till ett klimatneutralt byggande utan också i arbetet med att bygga ett klimatneutralt samhälle, anpassat för framtidens klimatförändringar, säger Anna Lönn Lundbäck.