Byggnads utspel om statligt byggbolag baseras på okunskap | Byggföretagen

Byggnads utspel om statligt byggbolag baseras på okunskap

Byggnads kongress fattade beslut om att man ska jobba för att etablera ett statligt byggbolag.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggnads vision är att det statliga företaget ska bygga, äga och förvalta bostäder – i syfte att öka statens aktiva roll i bostadspolitiken.

Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman menar att kongressbeslutet baseras på felaktiga grunder.

– Byggbolagens marginaler är inte större än övriga näringslivets. Den dysfunktionella bostadsmarknaden kommer inte att fungera bättre för att staten ger sig in, köper upp befintliga företag och leker företagare med skattebetalarnas pengar. Om vi på allvar ska lösa problemen krävs helt andra reformer, säger Anna Broman.

Brist på mark och komplicerat regelverk

När Konkurrensverket tittat konkurrenshinder inom byggsektorn pekar de på främst på faktorer som brist på byggbar mark, ineffektiva plan- och byggprocesser, komplicerade regler och kommunala särkrav.

– Vi krokar gärna arm med Byggnads om de vill arbeta tillsammans med oss i de här frågorna – på samma sätt som vi redan idag samarbetar för sund konkurrens och schyssta villkor, säger Anna Broman.

Här kan du läsa mer om Byggnads kongressbeslut