Carin Stoeckmann omvald till ordförande för Byggföretagen | Byggföretagen

Carin Stoeckmann omvald till ordförande för Bygg­företagen

Byggföretagens förbundsstämma valde idag Carin Stoeckmann till förbundsordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Publicerad:

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar´n i Skåne och ordförande i Byggföretagen.

– Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att fortsätta leda Byggföretagen ännu ett år. De senaste åren har Byggföretagen tagit viktiga kliv framåt när det gäller att skapa en attraktiv, säker och sund byggbransch. Det gör att vi idag är en naturlig samlingsplats för alla bygg- och anläggningsföretag som vill bygga Sveriges på schyssta grunder, säger Carin Stoeckmann.

– Vi lever i en orolig tid. Kriget i Ukraina är i första hand en tragedi för alla människor som drabbas direkt. För svenska byggföretag innebär det också höjda priser och materialbrist. Tillsammans med svagare hushållsekonomier, höjda räntor, ökade bränslekostnader och en hotande cementkris är utmaningarna stora. Här har Byggföretagen som bransch- och arbetsgivarorganisation en viktig roll i att fortsätta stötta sina medlemsföretag, säger Carin Stoeckmann.

Vid stämman valdes Peter Neuberg, SEHED Byggmästargruppen AB in i förbundsstyrelsen.

Byggföretagens förbundsstyrelse för perioden 2022/2023 består av följande 13 ledamöter:

 • Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne AB (förbundsordförande)
 • Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB (vice förbundsordförande)
 • Fredrik Andersson, Contractor Bygg Holding Norr AB
 • Mikael Bennarp, ENIVA AB
 • Margareta Hansson, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
 • Ylva Lagesson, NCC AB
 • Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg i Skövde AB
 • Stefan Lindbäck, Lindbäcks Group AB
 • Roger Linnér, Peab AB
 • Peter Neuberg, SEHED Byggmästargruppen AB
 • Susanne Persson, JM AB
 • Jörn Ryberg, MarCon Teknik AB
 • Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB

Gunnar Hagman (Skanska Sverige AB), Carin Stoeckmann (Byggmästar’n i Skåne AB), Jörn Ryberg, (MarCon Teknik AB), Susanne Persson (JM AB) samt Stefan Lindbäck (Lindbäcks Group AB) omvaldes till förbundsstämman 2024.