Nio av tio byggföretag i norra Norrland har svårt att få tag på arbetskraft | Byggföretagen

Nio av tio bygg­företag i norra Norrland har svårt att få tag på arbetskraft

Det råder stor brist på yrkesarbetare, tjänstemän och chefer i norra Norrland. Nu bjuder Byggföretagen in europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) på ett två dagarsbesök i regionen.

Publicerad:

Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten

Den gröna byggboomen i norra Sverige fortsätter. De kommande 20 åren förväntas det byggas för 1 070 miljarder kronor. Men för att det ska bli möjligt behövs arbetskraft.

Fördubblad byggtakt

Enligt Byggföretagens senaste Byggbarometer har nio av tio byggföretag i norra Norrrland svårt för att få tag på arbetskraft. Svårast är det att hitta rätt yrkesarbetare men även tjänstemän och chefer saknas.

– Norrbotten och Västerbotten har Sveriges lägsta arbetslöshet. Samtidigt står vi inför omfattande kompetensbehov kopplade till bland annat Northvolt, H2 Green Steel och Hybrits satsningar. Vår befolkning kommer att öka med 100 000 de närmaste 20 åren. Bostäder en bristvara – vi behöver fördubbla byggtakten under en lång tid framåt och någon måste göra jobbet, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten, 

Bjuder in europaparlamentariker

Till följd av kompetensbristen har Byggföretagen bjudit in europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani (C), som vill se förenklade regler för arbetskraftsinvandring, till ett studiebesök i regionen 9-10 maj. På agendan står b la besök på Northvolt och H2 Green Steel – samt möten med lokala beslutsfattare.

– Vi är beroende av utländsk arbetskraft för att klara av satsningarna i norr. Abir arbetar aktivt med frågorna på EU-nivå – och har lagt fram flera förslag för sund konkurrens och nya möjligheter för företag att rekrytera rätt kompetens från utlandet, säger Erik Ranängen.

Öka rörligheten

Bättre kompetensförsörjning genom förbättrad rörlighet för arbetstagare och studenter är en prioriterad fråga för Byggföretagen på EU-nivå.

– Andelen utrikesfödda arbetstagare i byggbranschen har ökat. Samtidigt finns många hinder för den fria rörligheten kvar. Vår förhoppning är att fler ska kunna komma till norra Sverige och t ex även kunna ta med sig sin familj. Det behövs även arbetskraft inom välfärden, säger Erik Ranängen.

Här kan du läsa mer om Abir Al-Sahlanis förslag om arbetskraftsinvandring