Nytt projekt för ökad återvinning av plast i byggsektorn | Byggföretagen

Nytt projekt för ökad återvinning av plast i bygg­sektorn

Genom ett myndighetsövergripande samarbete mellan Vinnova och Naturvårdsverket ges nu möjlighet att genom förstudieprojekt utforska hur utsortering av plast kan effektiviseras.

Publicerad:

Ansök innan 14 juni.

Inom byggsektorn finns stor potential till ökad materialåtervinning genom innovation – både inom offentlig och privat verksamhet. Bygg- och rivningsavfall är identifierade som flöden med stor potential där resurssmart återvinning och återanvändning av plast tros kunna generera stora miljömässiga och ekonomiska möjligheter.

Goda idéer

– Plast och plastmaterial fyller en viktig funktion i modernt byggande. Fortsatt utveckling behövs för att göra de produkter som används i dag möjliga att renovera och återbruka under lång tid för att slutligen kunna materialåtervinnas. Här finns möjlighet för goda idéer att utvecklas och sättas i arbete. säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Här kan du läsa mer om projektet och ansökan