Så kan ukrainska flyktingar hjälpas till jobb i byggbranschen | Byggföretagen

Så kan ukrainska flyktingar hjälpas till jobb i byggbranschen

Arbetsförmedlingen lanserar ny guide om olika subventioner för den som vill anställa en person från Ukraina.

Publicerad:

Nu finns möjligheten att donera föremål som listas av de ukrainska myndigheterna.

– Guiden ger en bra överblick över vilka anställningsformer som finns, säger Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Arbetsförmedlingen gör i ett första läge bedömningen att anställningar med ekonomiskt stöd är mest aktuella för flyktingar som beviljats tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd.

Här kan du läsa mer om stöd och regler.