Så minimeras risk och konsekvenser vid olyckstillbud | Byggföretagen

Så minimeras risk och konsekvenser vid olyckstillbud

Byggföretaget Brixly har tagit fram en checklista som gör övningsarbetet för olycksövningar enklare att utföra oavsett byggarbetsplatsens karaktär eller förutsättningar.

Publicerad:

Räddningsövning på Serneke

Att öva på vardagliga händelser ger oftare bättre förutsättningar att klara av en allvarligare händelse. Det var en av insikterna som framkom i forskningsprojektet ”Checklista för olycksövningar i byggbranschen”. Det är lätt hänt att man börjar tänka katastrofscenarion, som är svårare att öva på.

– Genom att öva blir vi mer medvetna om vad som krävs. Vi vill att du på ett enkelt sätt ska kunna skapa en säkrare arbetsplats – så använd checklistan och hjälp oss att bygga en säkrare byggbransch tillsammans, uppmanar Markus Brink, VD, och Tobias Hagrenius, VU-chef, på Brixly.

Ta del av checklistan, med övningsexempel, i slutrapporten: Checklista för olycksövningar i byggbranschen, projekt 13671

FoU-projektet ”Checklista för olycksövningar i byggbranschen” nominerades till Årets innovation 2022 av SBUF. I projektgruppen ingick Brixly AB, med projektledare Tobias Hagrenius, Tuve Bygg och Serneke.

Om Årets innovation

Markus Brink, VD, och Tobias Hagrenius, VU-chef, på Brixly