Sänkta marginalskatter ger 6 800 nya byggjobb | Byggföretagen

Sänkta marginalskatter ger 6 800 nya byggjobb

Marginalskattesänkningar för drygt 300 000 personer som arbetar med byggverksamhet skulle ge upphov till 4 000 nya jobb. Därtill kommer 2 800 jobb hos underentreprenörer, enligt en ny rapport från Byggföretagen.

Publicerad:

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

– Byggföretagens nya skatterapport utgår från att fler arbetade timmar och ökad produktivitet gynnar hela samhällsbygget, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Marginalskatten och progressiviteten drivs främst upp av den statliga inkomstskatten – som träffar inkomster över brytpunkten 554 900 kronor per år. Byggföretagens rapport beskriver vad en halvering av skatten från 20 till 10 procent ger för konsekvenser i termer av fler jobb.

– Andelen inom byggsektorn som påverkas av de högsta marginalskatterna förutsätts ofta vara ganska låg. Men bilden är mer komplicerad än så. Byggsektorn är i underleverantörsled starkt sammanflätad med t ex kvalificerade tekniska konsulter och arkitekter, säger Fredrik Isaksson.

Hög marginalskatt – färre arbetade timmar  

Enligt Byggföretagens rapport blir Sveriges behov av sänkta marginalskatter uppenbart när man sätter nivåerna i en internationell kontext. Med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften har Sverige den näst högsta marginalskattenivån av samtliga OECD-länder – och ligger 20 procentenheter högre än genomsnittet för OECD.

– Problemet med marginalskatter på så pass höga nivåer som Sveriges är att de ger negativa effekter på arbetstagarnas beteende. Dels minskar antalet arbetade timmar genom att det blir mindre lönsamt att gå upp i tid eller acceptera ytterligare ett konsultuppdrag. Dels blir det mindre lönsamt för individen att ta på sig mer ansvar och avancera i karriären, säger Fredrik Isaksson.