Tips för minskad klimatpåverkan i projektet | Byggföretagen

Tips för minskad klimatpåverkan i projektet

Klimatberäkna byggmaterial löpande och ställ krav på valet av byggmaterial. Ta del av hållbarhetsspecialistens bästa tips för minskad klimatpåverkan.

Publicerad:

Anna-Clara Ackebo, hållbarhetsspecialist på NCC.

Anna-Clara Ackebo är hållbarhetsspecialist på NCC. Nyligen medverkade hon på byggföreningen i Skaraborgs Byggbranschdag, där hon pratade om branschens gemensamma färdplan och hur entreprenör och byggherre kan samverka för att tillsammans nå klimatmålen.

Vad är dina tips till byggföretag som vill minska sin klimatpåverkan?

  • Klimatberäkna byggmaterial löpande under hela projektets skede. Tänk på att initiera det så tidigt som möjligt under projekteringen.
  • Ställ krav på arkitekt och konstruktör att välja byggmaterial till grund, stomme och fasad utifrån minskad klimatpåverkan.
  • Kan återbrukat material användas till de tunga byggnadsdelarna? Se över möjligheterna.
  • Diskutera klimatförbättrande åtgärder tillsammans med byggherren.

Vad behöver branschen göra för att nå klimatmålen?

Det handlar om att samverka och arbeta i tidiga skeden. Det är viktigt att klimatpåverkan inkluderas tidigt i plan- och byggprocessen. Både entreprenören och byggherren behöver fundera över dagens byggprocess och vara med i utvecklingen kring hur vi hittar lösningar som både är ekonomiskt lönsamma och har en låg klimatpåverkan.