Arbetsmiljökonferensen 2022 - Ett hållbart arbetsliv | Byggföretagen

Arbetsmiljökonferensen 2022 – Ett hållbart arbetsliv

Den 20 september håller Byggföretagen sin årliga arbetsmiljökonferens, som i år fokuserar på ett hållbart arbetsliv och friskfaktorer. Genom att fokusera mer på det som gör oss friska på arbetsplatsen, kan vi förbättra hela arbetsmiljön.

Publicerad:

Varför är friskfaktorer viktigt i en bransch med stora risker?

­­– Det är såklart viktigt att undanröja arbetsmiljörisker men det är även viktigt att tänka till kring vad som gör att vi mår bra och trivs på jobbet. Mår vi bra och trivs så bidrar det i slutändan till att minska även fysiska arbetsmiljörisker säger Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i Västernorrland.

Hur arbetar man för frisk arbetsplats?

– Samtalsklimat och hur vi bemöter varandra är kanske det viktigaste. En sådan enkel sak som att säga hej till varandra när vi kommer till jobbet är otroligt viktigt. Att vara hövlig, lyssna på varandra och låta alla vara delaktiga är andra viktiga faktorer säger Hanna Magnusson.

Se dagens program och anmäl dig här.