Byggbranschen missnöjd med kommunernas upphandlingar | Byggföretagen

Byggbranschen missnöjd med kommunernas upphandlingar

Företagen i byggbranschen är bland de mest missnöjda med det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning.

Publicerad:

Tanja Rsmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Högst upp på byggbranschens önskelista till kommunerna står snabbare handläggning. Det önskar 44 % av alla företag i branschen.

– Kommunen har ansvar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt försenas och
fördyras, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Bristfällig upphandling

Hela 36 procent av byggföretagen upplever att kommunens upphandling är bristfällig – att jämföra med genomsnittet 26 procent för samtliga branscher.

– Offentlig upphandling spelar stor roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens. Det handlar om att alla aktörer i alla led säkerställer transparens och förutsägbarhet för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma schyssta affärer, säger Tanja Rasmusson.

6 568 svar

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkätundersökningen ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Totalt har 6 568 företag inom byggbranschen svarat på årets enkät.

Dokument