Byggföretagen i väst bjuder in till Almedalen i Almedal | Byggföretagen

Bygg­företagen i väst bjuder in till Almedalen i Almedal

Den 17 juni samlas byggföretag tillsammans med politiker och tjänstepersoner för att samtala om Göteborgs framtida bostadsbyggande.

Publicerad:

Petra Sedelius är ansvarig för näringspolitik på Byggföretagen i väst.

Varför arrangeras Almedalen i Almedal?

– Vi såg ett behov av att diskutera specifika frågor kring bostadsbyggandet här på hemmaplan – då uppkom idén med Almedalen i Almedal. Nu är det tredje året vi kör. Det har blivit en viktig mötesplats där våra medlemsföretag och stadens beslutsfattare kan samtala och tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Vad står på agendan i år?

– Temat för i år är tillväxt och hållbarhet. Fler bostäder behövs samtidigt som vi behöver bygga staden med hållbarhet i fokus. Vi kommer diskutera alltifrån planprocess och markanvisningar till klimatomställning och sund konkurrens. Vi ser en fortsatt god marknad i regionen men förändringar i omvärlden ger nya utmaningar – hur hanterar vi dessa?