Byggföretagen kommenterar den nationella planen för infrastruktur | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar den nationella planen för infrastruktur

Regeringen har presenterat en ny nationell plan för infrastruktur: 881 miljarder kronor ska anslås till satsningar på såväl nya stambanor och sträckningar som underhåll av befintlig järnväg och vägnätet.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

I den nationella planen lyfts särskilt elektrifiering och transporteffektivitet, dels för att nå klimatmålen men också för att ”stärka samhällsbygget i hela landet”; genom att bygga ihop arbetsmarknadsregioner och öka sysselsättningen. Regeringen menar att satsningarna syftar till att både öka kapaciteten totalt sett och att nå klimatmålen. Den ekonomiska ramen omfattar 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering. 

– Byggföretagen ser positivt på att man gör en stor satsning på väg och järnväg. Infrastruktur behövs för att stärka samhällsbygget och för att driva bostadsbyggande, vilket är helt nödvändigt i hela landet, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Vi ser dock att väsentliga delar saknas i analysen. Bland annat halverar man medlen till det nya signalsystemet ERTMS. Det bekymmersamma är att Sverige måste börja byta ut vårt gamla ATC- signalsystem från 60-talet. Vi har snart inga personer kvar som vet hur man reparerar systemet: Alla som åker tåg regelbundet vet hur ofta man sinkas på grund av signalfel.

– Vi oroar oss också för att man i planen nämner att en del av järnvägsunderhållet bör ske i Trafikverkets regi – något vi länge påpekat kan komma att ytterligare försena och försämra underhållsarbetet. Infrastrukturen är blodomloppet som håller ihop Sverige. Det är utmärkt att man nu tagit fram en plan. Men det fordrar också att man löser problematiken med brist på cement och betong, samt hur vi ska öka både produktion och effektivitet i vår energiförsörjning. Utan dessa komponenter riskerar hela satsningen att gå om intet, avslutar Tanja Rasmusson.

Regeringen presenterar rekordsatsning på Sveriges infrastruktur.