Byggföretagen och LTU samarbetar om AI | Byggföretagen

Bygg­företagen och LTU samarbetar om AI

För att möta kraven på högre effektivitet, kvalitet och hållbarhet inom bygg och anläggning startas forskningsprojektet AI Factory for Construction. Bakom projektet står branschrepresentanter och Luleå tekniska universitet som tillsammans ska driva arbetet framåt.

Publicerad:

Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten

Digitalisering inom byggbranschen har pågått länge men branschen ligger fortfarande efter. Bland annat på grund av den höga fragmenteringen med nischade bolag som samarbetar i projektform men utan en branschöverskridande styrning. Nu går branschen samman med Luleå tekniska universitets gren inom AI och digitalisering för ett gemensamt forskningsprojekt. Bakom idén för detta nya konsortium står Erik Ranängen, Norrbottens Byggmästareförening och Byggföretagen i Norrbotten.

-I byggbranschen finns det många forskningsprojekt inom digitalisering men det saknas forskning inom AI. Jag ser stora möjligheter att förbättra vår branschs förmåga genom att dra nytta av det arbete som utvecklats med ny teknik och arbetssätt i andra branscher som järnväg och gruva och det är särskilt viktigt nu med de stora infrastruktursatsningarna som görs. För att lyckas behöver vi prata mer om innovation, utveckling och förnyad kunskap. I det här forskningsprojektet utgår vi från branschens behov för att sedan applicera nya AI-metoder och verktyg, förklarar Erik Ranängen.

-Erik kontaktade mig efter att ha sett vårt AI-arbete med industri och järnväg. Precis som dem är bygg en komplex bransch med mycket data och information. Rollen som till exempel platschef innebär att du ska kunna lagstiftning, beställning och byggteknik samt kunna ta beslut och koordinera kring alla delar. Vi ser AI som ett viktigt hjälpmedel i att stötta och förenkla för personer i dessa informationstunga nyckelroller, säger Ramin Karim.

Idag vet vi hur man bygger hållbart, men det finns ett stort tekniksprång som branschen kan ta för att maximera vår potential och bygga smartare. Digitalisering och AI kräver nya kompetenser men kommer samtidig att möta många av de utmaningar vi står inför. Det här är ett nationellt initiativ, men vi börjar på regional nivå för att lägga grunden, säger Kajsa Simu.

AI Factory for Construction pågår till 31 augusti 2024 och just nu rekryteras doktorander till projektet. Ansökan är öppen till midsommar 2022.