Håll koll på nya lagar och regler - här är sommarens viktiga förändringar! | Byggföretagen

Håll koll på nya lagar och regler – här är sommarens viktiga förändringar!

Under sommaren införs nya lagar och regler som påverkar Byggföretagens medlemmar.

Publicerad:

Håll koll på vad som gäller!
  • Sänkt arbetsgivaravgift för unga

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 18 år och 23 år sänks under juni, juli och augusti. Detta för att bidra till en återhämtning efter pandemin – men också för att förbättra möjligheterna att nyanställa.

Läs mer här

  • Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse

I syfte att förenkla för fler mindre företag höjs omsättningsgränsen för momsbefrielse från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor. Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning.

Läs mer här

  • Ändrade regler i Lagen om anställningsskydd

Reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) har ändrats och du som arbetsgivare är skyldig att lämna skriftliga information om fler uppgifter.

Läs mer här

  • Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Utökad skyldighet att lämna information till arbetstagare när en anställning inleds, vid ändring i anställningsförhållandet och när arbetstagare ska sändas utomlands i tjänsten. 

Läs mer här

  • Effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

I mål om offentlig upphandling ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav samt regler som begränsar parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat nya fel och brister i upphandlingen. Förslagen syftar till att handläggningen ska gå snabbare och bli mer förutsägbar för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer.

Läs mer här

  • Ändrad nedsättning för miljöanpassade bilar

Nedsättningen av nybilspriset för miljöanpassade bilar ersätts till en schabloniserad nedsättning- som bestäms utifrån bilens miljöteknik. Sänkningen ser ut som följande: 100 000 kr för gasbilar, 140 000 kr för laddhybrider och 350 000 för elbilar och vätgasbilar. 

Läs mer här