Hur växlar vi upp till storskaligt återbruk i byggsektorn? | Byggföretagen

Hur växlar vi upp till storskaligt återbruk i bygg­sektorn?

Återbruk står på agendan när Byggföretagen i väst anordnar seminarium under Frihamnsdagarna i Göteborg i augusti.

Publicerad:

Byggföretagens seminarium under Frihamnsdagarna 2021.

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Ett sätt att minska dessa är genom återbruk.

– Många av våra medlemsföretag arbetar redan med återbruk och vill göra mer. Men det finns hinder och risker som försvårar. Därför vill vi uppmärksamma utmaningarna och vad som behöver göras – för en cirkulär byggsektor, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Den 26 augusti klockan 10.45 anordnar Byggföretagen i väst ett seminarium på temat återbruk. Medverkar gör bland annat Kristina Jonäng (C) från Västra Götalandsregionen och riksdagsledamot Janine Alm Ericson (MP) samt Johanneberg Science Park, Bengt Dahlgren och Skanska. Följ seminariet på plats i Frihamnen eller se det digitalt.

Läs mer om seminariet och Frihamnsdagarna.