Lär dig mer om geoteknik på Skaraborgs Anläggardag | Byggföretagen

Lär dig mer om geoteknik på Skaraborgs Anläggardag

Hur ser förutsättningarna ut när vi bygger i Skaraborg? Geoteknik och geologi står på agendan när Skaraborgs Anläggardag arrangeras i augusti.

Publicerad:

Maria Skoog är bransch- och föreningsansvarig i Skaraborg.

Vem kan delta på Anläggardagen?

– Som medlem i Byggföretagen är du inbjuden till denna spännande dag på temat geoteknik. Dagen riktar sig framför allt till dig som är verksam inom anläggning i Skaraborg.

Varför ska man delta?

– Det är en utmärkt möjlighet att få mer kunskap om hur förutsättningarna ser ut när vi bygger i Skaraborg. Det blir spännande föredrag om platåbergslandskap och vilka geotekniska undersökningar som finns och hur de används. Du får möjlighet att ställa frågor till föreläsarna som är experter på området och dessutom blir det mingel där du kan utbyta erfarenheter med andra i branschen.

Se programmet i helhet och anmäl dig.