Nu införs nya regler för arbetskraftsinvandring | Byggföretagen

Nu införs nya regler för arbetskraftsinvandring

Regeringen har infört nya regler för företag som vill anställa via arbetskraftsinvandring från och med den 1 juni.

Publicerad:

Mindre fel ska inte längre behöva leda till utvisning.

– Det är viktigt som företagare att extrakolla! Ta hjälp av Migrationsverket så att anställningsavtalen blir så korrekta som möjligt, säger Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning och mångfald, Byggföretagen.

Byggföretagen är positivt till att det inte längre ska finnas risk att någon blir utvisad på grund av småsaker. Däremot är Siri Hallberg Björklund mer kritisk till andra delar av förändringarna.

– Bygg- och anläggningsbranschen är i stort behov av fler yrkesarbetare. Det är beklagligt att det nya tillfälliga uppehållstillståndet på nio månader enbart gäller personer med högskoleexamen, säger Siri Hallberg Björklund.

Det som är nytt i lagstiftningen är bland annat:

  • Mindre fel ska inte längre behöva leda till utvisning.
  • Arbetstillstånd kan ges för en längre period än fyra år.
  • Nytt tillfälligt uppehållstillstånd på upp till nio månader utfärdas för personer som slutfört studier som motsvarar en examen på avancerad nivå. Personen behöver ha en heltäckande sjukförsäkring samt möjlighet att försörja sig själv.
  • Anställningsavtal ska finnas bifogat i ansökan för att Migrationsverket ska bevilja arbetstillstånd.
  • Migrationsverket kan kräva att arbetsvillkoren redovisas samt att arbetsgivaren blir skyldig att anmäla om villkoren i anställningsavtalen försämras. Gör inte arbetsgivaren det kan man på begäran av Migrationsverket få betala vite.
  • Brottet organiserande av människosmuggling utvidgas så att även tillstånd som har utfärdats på grundval av osanna uppgifter omfattas.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring kopplad till utländsk arbetskraft – men fortfarande utan krav på bostad av viss storlek eller standard.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida