Prisökningarna slår hårdast mot bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Prisökningarna slår hårdast mot bygg- och anläggningsbranschen

Bygg- och anläggningsbranschen har påverkats mest av alla branscher av prishöjningar de senaste tre månaderna. Hela 98 procent av byggföretagen uppger att man påverkas av prisökningar på varor eller tjänster som är nödvändiga för verksamheten.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

– Det märks allt tydligare bland våra medlemsföretag att ökningen av materialpriser ligger på en väldig hög nivå. Det gäller bland annat armeringsstål och trävirke, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Kompenserar prisökningar

Drygt tre av fyra byggföretag menar att man har möjlighet att kompensera för prisökningarna genom att höja försäljningspriserna till kund. Samtidigt uppger två av tio att det föreligger risk för varsel eller uppsägningar under de kommande sex månaderna.

Enkäten är genomförd av Svenskt Näringsliv och bygger på 3 100 svarande företag under mätperioden 1 juni till 9 juni.

Dokument