Så ska branschen nå klimatmålen | Byggföretagen

Så ska branschen nå klimatmålen

Vad behövs för att bygg- och anläggningssektorn ska bli klimatneutral senast år 2045? I september bjuder Byggföretagen med flera in till en heldag med fokus på fossilfri konkurrenskraft.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Ungefär 170 aktörer har skrivit under branschens gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Nu samlas alla för att gemensamt diskutera hur omställningen i branschen går och vilka utmaningarna är men också hur vi praktiskt når målen och vilka hjälpmedel som behövs.

– Färdplanen är ett viktigt verktyg i branschens arbete mot klimatneutralitet. Vi har hittills rapporterat många framsteg men också identifierat flera utmaningar. Nu är det dags att växla upp arbetet, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Vem kan delta?

– Detta är en dag för alla i bygg- och anläggningssektorn som är med och driver på omställningen till fossilfri konkurrenskraft. Den riktar sig främst till de aktörer som skrivit under färdplanen, men i mån av plats även för de som är intresserade av att gå med i samarbetet.

Läs mer och anmäl dig till den 8 september.

Träffen arrangeras av Byggföretagen tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Constructions Products Sweden, Byggherrarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Trafikverket.