Så ska gymnasieutbildningarna anpassas för byggbranschen | Byggföretagen

Så ska gymnasie­utbildningarna anpassas för byggbranschen

Riksdagen har nu röstat ja till propositionen om dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Beslutet välkomnas av Byggföretagen.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Äntligen! Det här är något som Byggföretagen tillsammans med hela sektorn kämpat för ska bli verkligenhet i flera år, säger Byggföretagens kompetensförsörjningsexpert Elin Kebert.

Riksdagens beslut innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av utbildningar på gymnasial nivå. Tidigare har det varit helt fritt att starta och lägga ner gymnasieutbildningar oavsett om utbildningarna leder till jobb eller inte. Denna förändring gör att det kan bli lättare att få starta byggutbildningar både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Att gymnasial utbildning dimensioneras tillsammans med beslutet om högskolebehörighet är viktiga pusselbit för att underlätta företagens kompetensförsörjning, få en mer välfungerande gymnasieskola och fler unga vuxna ska få jobb. För att detta ska fungera i praktiken så gäller att branschen får större inflytande över innehållet i utbildningarna och kvalitén i genomförande – vi behöver se över bygg- och anläggningsprogrammets innehåll så att utbildningar är attraktiva för unga och vuxna samt att de matchar de krav som ställs på arbetsmarknaden inte minst vad gäller teknik och hållbarhet, säger Elin Kebert.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Beslutet i korthet:

-arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux)

-kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde

-en huvudmans information om den gymnasieutbildning som huvudmannen erbjuder tydligt ska ange utbildningens inriktning och vad utbildningen kan leda till

-ett nytt godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan ska förutsätta att utbildningen i fråga bidrar till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov

-det ska vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i

-en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret bl.a. ska vara att bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt